Advokater fra Elden Advokatfirma håndterer hvert år flere hundre tvistesaker og har bidratt til å drive norsk rettsutvikling i mange viktige prinsipielle avgjørelser.

Oppdrag som prosessfullmektig ligger i kjernen av vår virksomhet. Våre advokater bistår daglig som prosessfullmektig for våre klienter innenfor et mangfold av rettsområder. Våre advokater og advokatfullmektiger har den nødvendige juridiske kompetanse og faglige bredde til å føre de fleste sakstyper for alle rettsinstanser.

I tillegg har vi erfaring med å føre saker for internasjonale domstoler, slik som Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) og EFTA-domstolen.

Våre advokater har også ført saker i nasjonale domstoler i utlandet.

Mer om tvisteløsning og prosedyre

Forhandlinger

Les mer

Mekling

Les mer

Fagpersoner

Viser