Fagfelt

Tviste­løs­ning og prosedyre

Elden Advokatfirma har et av landets største miljøer innenfor sivilrettslig tvisteløsning.

Prosedyre og tvisteløsning har alltid ligget i kjernen av vår virksomhet, og vi fører hvert år en rekke saker for tingrettene, lagmannsrettene og Høyesterett. Vi har gjennom årene ført mange prinsipielle saker som har vært sentrale for rettsutviklingen. Ni av våre advokater har møterett for Høyesterett.

Vi er stolt av å være et advokatfirma som både håndterer store kommersielle tvister for norske og utenlandske selskaper og bistår privatpersoner i mindre saker. Variasjonen i sakstyper medfører at sakene vi fører for domstolene, er svært forskjellige, både med tanke på størrelse og hvilket rettsområde saken gjelder. Uavhengig av sakens størrelse og kompleksitet skal grundighet, saksforberedelse og korrekt opptreden overfor rettens aktører alltid være av høy kvalitet. Vurderinger av strategi, prosessrisiko og hvordan saken skal føres for retten, står også sentralt i hver enkelt sak.

For våre klienter er det naturligvis best at det ikke oppstår rettslige tvister. Når en tvist først har oppstått, må den derimot håndteres. Våre advokater kan bistå i alle faser av en tvist – fra forhandlinger, til ulike typer meklinger og til å føre saken for domstolene.

Mer om tvisteløsning og prosedyre

Forhandlinger

Les mer

Mekling

Les mer

Alminnelig domstolsbehandling

Les mer

Fagpersoner

Viser