Arv og skifte

Øko­no­misk opp­gjør ved samlivsbrudd

Et samlivsbrudd er for de fleste en livskrise der man har behov for god og effektiv juridisk bistand for å få oversikt over hvilke rettigheter man har, og hvilke verdier man kan få med seg ut av samlivet. Et godt og riktig økonomisk oppgjør etter et samlivsbrudd er en forutsetning for å etablere seg på nytt etter samliv.

Våre advokater kan gi deg råd og veiledning om dine rettigheter i samlivsbruddet, representere deg i møte med motparten i utenrettslige forhandlinger og være din prosessfullmektig i en eventuell skiftetvist i domstolen. Vår bistand tilpasses etter dine behov. Hos Elden Advokatfirma har du fordelen av å være representert av en advokat med praktisk forståelse for de skifterettslige problemstillingene og økonomiske oppgjør ved samlivsbrudd.

Mer om arv og skifte

Opprettelse av samboeravtaler, ektepakt og testament

Les mer

Arveoppgjør og skifte av dødsbo

Les mer

Fagpersoner

Viser