Næringslivet er underlagt et stadig strengere og mer komplekst regelverk. Regler om samfunnsansvar gjør seg også i økende grad gjeldende. Evnen til å etterleve og løpende håndtere de utfordringene reglene reiser er helt avgjørende for bedrifter så vel som enkeltpersoner med interesser i næringslivet.

Reglene kan være av både nasjonal og internasjonal karakter. Eksempler på regelsett med en internasjonal dimensjon er korrupsjonsreglene, konkurransereglene og miljøreglene.

Manglende etterlevelse av slike regler kan få alvorlige konsekvenser, og ryddejobben etter en tillitskrise kan bli omfattende hvis det ikke innhentes kompetent rådgivning på et tidlig stadium i saken. Helst bør dette gjøres før en hendelse inntreffer.

I våre oppdrag legger vi vekt på å kombinere juridisk spiss- og breddekompetanse med dialog og posisjonering overfor aktuelle myndighetsorganer innen forvaltningen, så vel som politi og påtalemyndighet.

Mer om økonomisk strafferett

Økonomiske straffesaker

Les mer

Bistand til ofre for økonomisk kriminalitet

Les mer

Fagpersoner

Viser