Økonomisk kriminalitet er kompleks i sin natur, og informasjonsmengden i sakene er ofte stor. I tillegg har politi og påtalemyndighet begrensede ressurser til å avklare hvorvidt det er grunnlag for å iverksette etterforskning. Våre advokater har bred erfaring med klarlegging, analyse og presentasjon av faktisk grunnlag for anmeldelser av økonomisk straffbare forhold. Vi har også bred erfaring med å forfølge erstatningskrav i tilknytning til slike forhold. Herunder har vi erfaring med grenseoverskridende kriminalitet og har samarbeidspartnere i en rekke europeiske land.

Mer om økonomisk strafferett

Økonomiske straffesaker

Les mer

Granskning og compliance

Les mer

Fagpersoner

Viser