Økonomiske straffesaker skiller seg fra «ordinære» straffesaker først og fremst ved at spørsmålet om hvorvidt det har skjedd noe straffbart, beror på en rekke faktiske, privatrettslige og økonomiske spørsmål som må avklares før man kommer til den strafferettslige bedømmelsen av saken.

På en rekke felt i næringslivet er det trukket ganske skjønnsmessige grenser mellom hva som er lov og hva som er straffbart. Grensen mellom korrupsjon og legitim kundepleie kan være kompleks. Det samme gjelder grensene mellom lovlig adferd i verdipapirhandel og hva som rammes som innsidehandel eller markedsmanipulasjon, samt innen mange andre typer økonomiske straffesaker.

Økonomiske straffesaker er ofte komplekse både faktisk og rettslig, og de krever gjennomgang og analyse av store mengder informasjon. Vi samarbeider med revisorer og tilbydere av løsninger for dataetterforskning og IT-støttet informasjonsanalyse. Mange økonomiske straffesaker reiser også EU-/EØS-rettslige spørsmål, og våre advokater har bred erfaring fra å behandle slike spørsmål både for norske og internasjonale domstoler.

Mer om økonomisk strafferett

Granskning og compliance

Les mer

Bistand til ofre for økonomisk kriminalitet

Les mer

Fagpersoner

Viser