Fagfelt

Øko­no­misk strafferett

Elden Advokatfirma har et av landets ledende fagmiljøer innen økonomisk strafferett, forvaltningssanksjoner og næringslivets arbeid med regeletterlevelse («compliance»). Vi er ledende på økonomiske straffesaker, og våre advokater har bred erfaring med å håndtere komplekse og svært omfattende saker innenfor disse feltene for norske domstoler.

Vårt advokatteam er sammensatt av personer med bred erfaring fra Økokrim, Oslo Børs, Datatilsynet, Miljødirektoratet, andre tilsynsmyndigheter og som internadvokater i børsnoterte selskaper. Hvis det straffbare forholdet har en internasjonal dimensjon, samarbeider vi med utenlandske advokatforbindelser. Vi har også stor erfaring med å ha kontakt med utenlandske tilsynsmyndigheter og har derfor kjennskap til utenlandske regler som kan gi grunnlag for foretaksstraff, herunder US Foreign Corrupt Practices Act og UK Bribery Act.

Vi påtar oss forsvarer- og prosedyreoppdrag innenfor alle økonomiske straffesaksområder og saker om administrative sanksjoner. I tillegg tilbyr vi juridisk rådgivning og representasjon innen compliance, granskning, myndighetskontakt, krisehåndtering og foretaksstraff. Vi tilbyr også bistand til ofre for økonomisk kriminalitet. Vi fokuserer på å arbeide raskt og kostnadseffektivt, samtidig som vi er opptatt av å ivareta grunnleggende rettssikkerhetsgarantier.

Mer om økonomisk strafferett

Økonomiske straffesaker

Les mer

Granskning og compliance

Les mer

Bistand til ofre for økonomisk kriminalitet

Les mer

Fagpersoner

Viser