Generell privatrett

Innen firmaet har vi advokater med erfaring innenfor de fleste rettsområder, med unntak for spesialisert forretningsjuridisk rådgivning i situasjoner der tvist ennå ikke har oppstått.

Les mer

Vi tilbyr feks ikke råd om hvordan man bør innrette seg skattemessig, men tar oppdrag knyttet til klage eller søksmål over likningsvedtak.


Også i saker utenfor områdene som er spesielt nevnt under "fagfelt" kan vi tilby bistand etter nærmere vurdering. Ved innledende kontakt pr telefon, brev, mail eller personlig fremmøte vil det bil opplyst hvilke medarbeidere som kan være aktuelle for en bestemt sak.


Vi har også nytten av å være et så stort fagmiljø at medarbeiderne ofte kan dra veksler på hverandre og jobbe i team når dette er ønskelig eller nødvendig ut fra sakens omfang eller kombinasjon av rettsområder.

Mer om generell privatrett

Barnevern

Barnevernsaker starter svært ofte med at det varsles om eller gjøres inngripen fra det offentlige barnevernets side. Vi bistår ofte omsorgspersoner vis-a-vis barnevernet, og i endel saker bistår vi direkte overfor den som vedtaket omhandler. Våre advokater på området har erfaring med saker på alle stadier, inkludert prosedyre i saker som har havnet i domstolsapparatet.

Se fagpersoner

Eiendomstvister

En rekke tvistesaker springer ut av fast eiendom, og flere medarbeidere i firmaet har erfaring med denne typen saker. Sakene kan feks dreie seg om mangler etter kjøp av eiendom, hvor feil i arealberegningen eller fuktskader ofte går igjen. Også husleietvister, enten på vegne av eieren av eiendommen eller på vegne av leietakeren er blant sakene vi har behandlet.

Se fagpersoner

Familierett

Flere medarbeidere i firmaet har spesialisert seg på å yte juridisk bistand innenfor familieretts-spørsmål. Blant feltene som håndteres inngår blant annet barnefordelingssaker samt skilsmisse og opphør av samboerskap. Videre utgjør rene samværssaker også en del av oppgavene innenfor området. Advokatene i faggruppen har betydelig prosedyreerfaring, og kan derfor yte bistand av høy faglig kvalitetet både utenrettslig og innenfor domstolene.

Se fagpersoner

Fagpersoner


John Christian Elden (H)

Advokat Oslo 909 30 775 j.c.elden@elden.no Les mer

Anders Brosveet (H)

Advokat Oslo 920 35 100 anders.brosveet@elden.no Les mer

Thomas Berge (MBA)

Advokat Oslo 970 02 700 thomas.berge@elden.no Les mer

Thomas Randby (H)

Advokat Oslo 928 03 013 thomas.randby@elden.no Les mer

Nadia Christina Hall

Advokat Oslo 908 45 990 nadia.hall@elden.no Les mer

Bjørn Rudjord

Advokat Oslo 926 06 062 bjorn.rudjord@elden.no Les mer

Henrik Bliksrud

Advokat Oslo 911 82 591 henrik.bliksrud@elden.no Les mer

Arild Holden

Permisjon Oslo 926 16 089 arild.holden@elden.no Les mer

Håkon Juell Hassel

Advokat Oslo 936 86 169 h.j.hassel@elden.no Les mer

Gunhild Bergan

Advokat Oslo 920 29 810 gunhild.bergan@elden.no Les mer

Sidsel Katralen

Advokat Gol 924 26 095 sidsel.katralen@elden.no Les mer

Gøran Møller Christiansen

Advokat Oslo 944 03 348 g.m.christiansen@elden.no Les mer

Mette-Julie Sundby

Permisjon Oslo 951 67 745 mette-julie.sundby@elden.no Les mer

Christian Flemmen Johansen

Advokat Oslo 91 54 81 77 christian.flemmen@elden.no Les mer

Sol Elden

Advokat Oslo 905 85 158 sol.elden@elden.no Les mer

Linda Ellefsen Eide

Advokat Oslo 406 01 048 l.e.eide@elden.no Les mer

Ida Andenæs

Advokat Oslo 926 06 874 ida.andenaes@elden.no Les mer

Per Magne Kristiansen

Advokat Bergen 465 01 577 p.m.kristiansen@elden.no Les mer

Hugo Rolf Hansen

Advokat Oslo 915 45 671 h.r.hansen@elden.no Les mer

Sindre Reimers Rising

Advokat Oslo 920 10 313 s.r.rising@elden.no Les mer

Max Henrik Jespersen

Advokat Oslo 932 31 374 m.h.jespersen@elden.no Les mer

Cecilia Dinardi

Advokat Oslo 478 11 646 cecilia.dinardi@elden.no Les mer

Jostein Løken

Advokat Oslo 986 37 372 jostein.loken@elden.no Les mer

Hanne Wold Johansen

Advokat Sandefjord 95060268 h.w.johansen@elden.no Les mer

Torbjørn Kolås Sognefest

Advokat Bergen 905 00 733 t.k.sognefest@elden.no Les mer

Erik Ulvesæter (H)

Advokat Bergen 928 11 680 erik.ulvesaeter@elden.no Les mer

Tony A. Vangen

Advokat Oslo 906 80 341 t.a.vangen@elden.no Les mer

Inger Zadig

Advokat Oslo 995 33 185 inger.zadig@elden.no Les mer

Svein Kjetil Svendsen

Advokat Stavanger 450 20 572 s.k.svendsen@elden.no Les mer

Jannicke Keller-Fløystad

Advokat Bergen 997 43 085 jannicke.keller-floystad@elden.no Les mer

Kim Ellertsen (H)

Advokat Oslo 997 23 515 kim.ellertsen@elden.no Les mer

Rasmus D. Woxholt

Advokat Oslo 911 29 186 r.d.woxholt@elden.no Les mer

Bjørn Kvernberg

Advokat Stavanger 952 41 212 bjorn.kvernberg@elden.no Les mer

Arnt Angell

Advokat Oslo 916 46 005 arnt.angell@elden.no Les mer

Fabian Stang (H)

Advokat Oslo 90070300 fabian.stang@elden.no Les mer

Thomas Skjelbred

Advokat Oslo 915 95 376 thomas.skjelbred@elden.no Les mer

Geir Michael Enberg Jesinsky

Advokat Sandefjord 992 66 889 g.m.jesinsky@elden.no Les mer

Morten Andreassen

Advokat Oslo 988 98 000 morten.andreassen@elden.no Les mer

Tore Johan Sørland

Advokat Bergen 97 14 40 71 t.j.sorland@elden.no Les mer

Kristoffer Sivertsen

Advokat Stavanger 47 60 28 43 kristoffer.sivertsen@elden.no Les mer

Pål Jakob Aasen

Advokat Hamar 93 69 42 01 p.j.aasen@elden.no Les mer

Marte Greftegreff Nøstberg

Permisjon Oslo 21 61 13 00 marte.nostberg@elden.no Les mer

Marte Sandengen

Permisjon Bergen 405 57 974 marte.sandengen@elden.no Les mer

Ellen Tvedten Jorem

Permisjon Oslo 95 47 76 43 e.t.jorem@elden.no Les mer