Aktuelt

To år langt mareritt endte i full frifinnelse for mann tiltalt for forsikringsbedrageri

Ced22321 90ff 4949 8f6d a40f4ef8d80f w 1024 h 680

Publisert: 25.04.2023

En mann i 30-årene var tiltalt for forsikringsbedrageri overfor Gjensidige forsikring. Lagmannsretten har nå frifunnet han på alle punkter. – Min klient har vært gjennom et to år langt mareritt på grunn av en overivrig utreder i et forsikringsselskap og påtalemyndighetens manglende kritiske vurdering av forsikringsselskapets anmeldelse, sier advokat Maren Larsen Borgan i Elden Advokatfirma.

For to år siden ble mannens bil påført skader i en vaskehall, og mannen registrerte skaden hos sitt forsikringsselskap.

I ettertid har forsikringsselskapet hevdet at mannen forsøkte å få erstatning for tidligere skader på bilen, og anmeldte forholde til politiet.

Mannen ble i tingretten dømt til 21 dagers fengsel og anket dommen til lagmannsretten.

Advokat Maren Larsen Borgan i Elden Advokatfirma forsvarte mannen i lagmannsretten, som enstemmig har frifunnet mannen for all straffeskyld i saken.

– Min klient har vært gjennom et to år langt mareritt på grunn av en overivrig utreder i et forsikringsselskap og påtalemyndighetens manglende kritiske vurdering av forsikringsselskapets anmeldelse. Lagmannsrettens dom viser at det aldri skulle vært tatt ut tiltale i denne saken, sier advokat Maren Larsen Borgan.

Lagmannsretten kan etter bevisførselen ikke se at det fra påtalemyndigheten er ført tilstrekkelig bevis for at skadeoppgaven står i et «påtakelig misforhold» til skaden, noe som objektivt sett ville ha vært et forsikringsbedrageri.

Lagmannsretten fant heller ikke at mannen hadde utøvet nødvendig skyld. På bakgrunn av en samlet vurdering av bevisførselen under ankeforhandlingen kom lagmannsretten frem til at det ikke var bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte forsettlig har fortiet eller gitt uriktige opplysninger ved utfyllingen av skademeldingen.

– Denne saken kan være et eksempel på at det er problematisk når relasjonen mellom forsikringsselskap og politi blir for tett. I denne saken skulle politiet stilt flere spørsmål ved Gjensidige sin utredning i saken før de besluttet å ta ut tiltale. Konsekvensene for enkeltmennesker som utsettes for dette er enorme, mener advokat Larsen Borgan som forteller at hennes klient vil vurdere krav om erstatning når dommen er rettskraftig.