Aktuelt

Samiske ungdommer tiltalt for å protestere mot menneskerettighetsbrudd

1cebdd23 e925 4332 bdf9 8ec79cb42aef w 1024 h 680

Publisert: 19.01.2024

Statsadvokaten i Oslo har valgt å tiltale flere samiske ungdommer for å ha protestert mot statens menneskerettighetsbrudd i Fosen-saken. Til sammen er 20 samiske ungdommer og støttespillere fra Natur og Ungdom tiltalt. I mars møter de alle i Oslo tingrett.

Bakgrunnen for straffesaken er samiske barn og ungdoms protester i fjor vinter mot Regjeringens manglende oppfølgning av Høyesteretts dom i Fosen-saken. 

- Å straffe de samiske ungdommene og deres støttespillere vil være nok et brudd på deres menneskerettigheter - brudd på deres ytrings- og demonstrasjonsfrihet. Nasjonale minoriteter har et særlig sterkt vern for protester direkte rettet mot de ansvarlige i Regjeringen for menneskerettighetsbrudd gruppen blir utsatt for, sier advokat Olaf Halvorsen Rønning i Elden Advokatfirma. 

Advokatene Olaf Halvorsen Rønning og Anne Marie Gulichsen i Elden Advokatfirma forsvarer de 20 ungdommene når saken skal opp for Oslo tingrett.

Ella Marie Hætta Isaksen er en av de tiltalte. Hun føler det absurd å stå tiltalt for å ha demonstrert mot et statlig menneskerettighetsbrudd.

- Det føles jo på mange måter helt feil, da det etter min mening er Støre og Aasland som burde straffes. Det er staten som er ansvarlig for situasjonen på Fosen, mens Fosenaksjonene, etter alt å dømme, kun har bidratt til å løse den. Selv om det er med bitter smak i munnen at vi nå gjør oss klare til rettssaken, ser vi frem til å få lagt frem vår sak i retten, sier Ella Marie Hætta Isaksen.

Når statsadvokaten nå har valgt å fremme denne saken for domstolen vil vi få avklart hvilke rammer Grunnloven og menneskerettighetene gir norske borgere til å protestere mot myndighetene. Det vil bero på en skjønnsmessig vurdering av blant annet bakgrunnen for demonstrasjonen og hvilke andre muligheter gruppen har til å gjøre sitt standpunkt hørt. Lovligheten og nødvendigheten av politiets inngrep mot demonstrasjonen vil også være et tema, forteller advokat Olaf Halvorsen Rønning i Elden Advokatfirma.

Gytis Blaževičius, leder for Natur og Ungdom ser med et bekymret blikk på hvordan rettstaten Norge har behandlet en menneskerettighetsbrudd og nå aksjonistene som har kjempet for disse.

- Behandlingen i begge tilfeller har dratt ut, og det er tydelig at myndighetene verken vet hvordan eller ønsker å behandle denne viktige saken med verdighet og respekt for menneskene som har måttet gå igjennom en hard kamp for grunnleggende rettigheter, sier Gytis Blaževičius.