Aktuelt

Promillekjøring med bil og elsparkesykkel er ikke det samme fastslår Oslo tingrett

D1036b43 57ff 4fb1 81f9 0fec303a520a w 1024 h 680

Publisert: 14.10.2022

Saken handlet om en kvinne som kjørte en elsparkesykkel med promille. Politiet mente, etter lovendringen tidligere i år, at forholdet skulle straffes som om kjøringen hadde skjedd med bil. Det var Oslo tingrett uenig i.

Retten fant det ikke bevist at tiltaltes kjøring hadde medført konkrete farer, og etter en samlet vurdering kom retten til at forholdet kunne straffes med en bot. Retten konkluderte også med at hensynet til trafikksikkerheten eller allmenne hensyn ikke tilsa tap av førerrett for bil.

– Dette er en klok avgjørelse fra Oslo tingrett som bygger på sunn fornuft og Høyesteretts praksis. Det er ikke noe som tilsier at hun utgjør noen trafikkfare som sjåfør av bil og overtredelsen krever ingen fengselsstraff, sier advokat John Christian Elden som forsvarte kvinnen i tingretten.

Elden fremhever at det er straffbart å kjøre elsparkesykkel med promille, men straffen skal stå i forhold til overtredelsen.

Relaterte artikler

Se alle artikler