Aktuelt

Politiet glemte å løslate innsatt – får ekstra varetektsfradrag

F632a813 e28a 43a1 ad0c b8a153f411a6 w 1024 h 680

Publisert: 25.08.2023

En innsatt får ytterligere tre måneder i varetektsfradrag etter at politiet glemte å løslate ham fra en behandlingsinstitusjon i 2020. – En viktig avgjørelse, sier advokatfullmektig Jonas Berge i Elden Advokatfirma.

Telemark tingrett besluttet onsdag å øke mannens varetektsfradrag fra 82 til 173 dager. Økningen skyldes at mannen var på institusjonen med strenge restriksjoner som varetektssurrogat, uten at han fikk fradrag for dette.

Vår påstand om 173 dager ble tatt til følge siden politiet glemte å løslate ham da mannen mottok en betinget dom. Påtalemyndigheten mente fradraget kun skulle endres til 129 dager.

– Påtalemyndigheten er her nærmest til å bære ansvaret for at disse restriksjonene ikke ble opphevet da de skulle. Det vises i den forbindelse til påtalemyndighetens plikt til å løslate domfelte «straks» når en domfelt får en betinget dom, skriver Telemark tingrett i kjennelsen.

Frihetsberøvet uten grunnlag

Advokatfullmektig Jonas Berge, advokat Inger Zadig og advokat Kristina Davidsen i Elden Advokatfirma representerte mannen i hans krav om ekstra varetektsfradrag.

– Vår klient var frihetsberøvet uten grunnlag siden påtalemyndigheten glemte å løslate ham. Det er rett og rimelig at han kompenseres for det, sier advokatfullmektig Jonas Berge i Elden Advokatfirma.

Mannen skulle være på institusjonen til dom ble avsagt. Han ble likevel ikke løslatt da han fikk en betinget dom på vilkår om gjennomføring av narkotikaprogram. Mannen var ilagt restriksjonene frem til programmet startet.

Fullt medhold

Senere ble dommen omgjort til fengselsstraff, men mannen fikk ikke varetektsfradrag for oppholdet på institusjonen. Da feilen nylig ble oppdaget, kontaktet mannen Elden Advokatfirma som tok opp saken.

Påtalemyndigheten mente at mannen kun skulle kompenseres for oppholdet fram til domsavsigelsen, slik at fradraget ble 129 dager. Telemark tingrett var imidlertid enig med vår påstand om at han skal kompenseres for hele oppholdet.

– Som følge av at de aktuelle restriksjonene var ilagt som et varetektssurrogat, vurderer retten at påtalemyndigheten må anses for å ha hatt et selvstendig ansvar for å sørge for at restriksjonene ble opphevet da vilkårene for opprettholdelse ikke lenger var til stede, skriver tingretten.

Oversoning

Sluttdatoen for mannens dom var egentlig satt til midten av oktober i år. Kjennelsen innebærer at mannen har oversonet sin dom.

– Kjennelsen viser hvor viktig det er at varetektsfradraget blir riktig. Hadde dette blitt gjort ordentlig fra starten av, hadde han sluppet å sitte for lenge i fengsel, sier advokatfullmektig Jonas Berge i Elden Advokatfirma.