Aktuelt

Lagmannsretten tar «Tjøme-saken» inn til full ny behandling

F27b5a6d 026c 4e70 a054 ca10b34139c5 w 1024 h 680

Publisert: 05.06.2024

Rune Breili ble i tingretten dømt til tre måneders fengsel for å ha gitt uriktige eller misvisende opplysninger til kommunen i forbindelse med to hytteprosjekt på Tjøme. Breili anket dommen, og Agder lagmannsrett har i dag besluttet å ta hele saken opp til ny behandling.

- Tingrettsdommen slo fast at all type arkitektvirksomhet, herunder tegning, kan være straffbar hvis tegningen strider mot lov, plangrunnlag eller en gitt tillatelse. Dommen satt også til side ansvarssystemet i plan- og bygningsloven, sier advokat Tormod Tingstad i Elden Advokatfirma, som forsvarer Breili sammen med advokat Thomas Skjelbred. 

Agder lagmannsrett besluttet i dag at bevisbedømmelsen i tingrettens dom skal henvises til ankeforhandling.

Enda en runde i rettsapparatet er stor personlig belastning for Rune Breili. Han mener allikevel at det nødvendig å få en rettslig avklaring av tingrettens lovforståelse.

- Dersom denne lovforståelsen opprettholdes av lagmannsretten, vil det få store konsekvenser for en hel yrkesgruppe, sier advokat Thomas Skjelbred i Elden Advokatfirma.

Det er ikke klart når ankesaken kommer opp for Agder lagmannsrett.