Aktuelt

John Christian Elden om henleggelsen av Lavangen-saken: Ikke mulig å ha tillit til at etterforskningen har nådd et korrekt resultat

0c6364f4 576d 4e3f 98b9 922b01118ad9 w 1024 h 680

Publisert: 06.11.2023

Riksadvokaten har opprettholdt henleggelsen av politiskytingen i Lavangen. Samtidig kommer Riksadvokaten med sterk kritikk av Troms politidistrikts håndtering av saken. – Riksadvokaten legger til grunn at Troms politidistrikt opptrådte i strid med menneskerettighetene, sier advokat John Christian Elden.

Advokat John Christian Elden er bistandsadvokat for de etterlatte sammen med advokatfullmektig Victoria Westrum i Elden Advokatfirma.

Av Riksadvokatens henleggelse fremgår det at det er uheldig, sett i lys av de hensyn som begrunner at etterforsking av polititjenestepersoners tjenestehandlinger skal gjennomføres av et uavhengig organ, at Troms politidistrikt iverksatte separat etterforsking av den avdødes angrep mot politibetjentene. Riksadvokaten påpeker også at Norge er forpliktet etter Den europeiske menneskerettskonvensjon artikkel 2 til å sørge for effektiv og uavhengig etterforsking av hendelser der tjenestepersoner finner det nødvendig å bruke dødelig makt.

Riksadvokaten har konkludert med at det ikke var noen åpenbare grunner til at politidistriktet måtte iverksette en separat etterforsking av den samme hendelsen som Spesialenheten etterforsket

- Denne saksbehandlingen svekker Spesialenhetens uavhengighet og tillit i samfunnet, og kan i denne saken ha ødelagt bevisbildet, sier advokat John Christian Elden.

Riksadvokaten peker særlig på at Troms politidistrikt valgte å ta avhør av sine egne tjenestemenn uten å spørre Spesialenheten, i en situasjon der Troms politidistrikt allerede hadde erklært utad som sin holdning at tjenestemennene handlet rettmessig.

- Når avhørene av tjenestemennene deretter er sentrale i Riksadvokatens begrunnelse for henleggelsen, er det ikke mulig å ha tillit til at etterforskningen har nådd et korrekt resultat. Samtidig er det ikke mer å gjøre med det når bevisene først er ødelagt, sier advokat John Christian Elden.

- Dette pekte vi på skriftlig til Riksadvokaten og Spesialenheten allerede på drapstidspunktet, så det er svært uheldig at det ikke ble fulgt opp da, avslutter advokat John Christian Elden.