Aktuelt

Innsatte får erstatning for menneskerettsbrudd i fengsel

238ef304 5dec 4979 a357 53c5c791ca90 w 1024 h 680

Publisert: 26.06.2024

Tre tidligere innsatte, representert av Elden Advokatfirma, får erstatning for den ulovlige nakenvisiteringen de ble utsatt for i Bergen fengsel, har Høyesterett bestemt.

– Dette er en historisk dom. For våre klienter utgjør den punktumet i en årelang kamp for å sikre innsatte reelt erstatningsmessig vern for menneskerettskrenkelser de har blitt utsatt for, sier advokat Maria Hessen Jacobsen i Elden Advokatfirma.

Dommen fra Høyesterett vil ha stor betydning for alle saker der menneskerettighetene kan være brutt

– Det er viktig at Høyesterett her har oppstilt et slikt vern, sier Jacobsen.

Høyesterett har i en tidligere dom allerede fastslått at behandlingen av de tre tidligere innsatte var brudd på EMK artikkel 3 (vernet mot umenneskelig og nedverdigende behandling). Spørsmålet som nå sto til behandling, var om det var grunnlag for erstatning for ikke-økonomisk tap dette hadde påført dem.

Høyesterett ga de innsatte medhold i at EMK artikkel 13 (retten til effektivt rettsmiddel) forplikter norske myndigheter til å gi erstatning der det er nødvendig for å reparere menneskerettighetsbrudd, selv om andre norske erstatningsordninger i utgangspunktet ikke ville gi slik rett.

– Klientene er veldig fornøyd med avgjørelsen. Selv om en økonomisk kompensasjon aldri kan gjøre avhjelpe et menneskerettighetsbrudd fullt ut, opplever klientene at dommen er en viktig ansvarliggjøring av myndighetene, sier advokat Olaf Halvorsen Rønning Jacobsen i Elden Advokatfirma.

Saken har vært ført gjennom hele rettssystemet av advokat Maria Hessen Jacobsen. Hun har hatt bistand av et større team fra Elden Advokatfirma, blant annet advokat Olaf Halvorsen Rønning og advokat Sofie Grøndahl.

Elden Advokatfirma representerer over 180 andre tidligere og nåværende innsatte som har tilsvarende krav.