Aktuelt

Høyesterett opphever frifinnelse av Andrey Yakunin – saken sendes tilbake til tingretten

12b7f29a d753 4ccf 9be7 8a2d87933401 w 1024 h 680

Publisert: 30.06.2023

Høyesterett har under dissens opphevet frifinnelsen av Andrey Yakunin. Flertallet i Høyesterett kom til at bruk av hobbydroner omfattes av sanksjonsreglene og saken sendes derfor tilbake til tingretten for en fullstendig ny behandling.

Andrey Yakunin ble pågrepet og varetektsfengslet høsten 2022 etter å ha brukt en hobbydrone under en ekspedisjon til Svalbard med seilbåten Firebird. Yakunin satt over to måneder i varetekt før han ble løslatt etter å ha blitt frifunnet av Nord-Troms og Senja tingrett. Påtalemyndigheten anket frifinnelsen inn for Hålogaland lagmannsrett, som igjen frifant Yakunin. Etter ytterligere en anke fra påtalemyndigheten har Høyesterett opphevet de tidligere frifinnelsene, og sendt saken tilbake til Nord-Troms og Senja tingrett for behandling på nytt.

- 2 av 5 dommere i Høyesterett var enige i at hobbydroner ikke er omfattet av sanksjonsregelverket, akkurat som 1 tingrettsdommer og 3 dommere i lagmannsretten har vært tidligere. Det sier noe om hvor vanskelig dette spørsmålet er. Kan man da med rimelighet forvente at en vanlig turist skulle kunne forstå dette, sier advokat John Christian Elden i en kommentar til avgjørelsen.

Høyesterett har i sin dom kun tatt stilling til spørsmålet om hobbydroner er omfattet av sanksjonsregelverket eller ikke. De har ikke vurdert de øvrige rettslige spørsmålene i saken, slik som hvorvidt sanksjonsreglene gjelder personer med dobbelt statsborgerskap eller hvorvidt den norske regjeringen kan diskriminere russere på Svalbard etter Svalbard-trakten. Disse spørsmålene må nå bli behandlet i sin fulle bredde av tingretten.

-Andrey Yakunin er, som mindretallet i Høyesterett, fortsatt av den oppfattelse at det ikke er straffbart for en britisk statsborger å ta naturbilder med en hobbydrone på Svalbard, og er sikker på at han vil frifinnes igjen når saken skal opp tingretten igjen, sier hans advokat, John Christian Elden i Elden Advokatfirma.

-De siste ni månedene har jeg fulgt rettferdighet under utvikling. Jeg har observert hvordan alle norske domstoler, fra tingretten til Høyesterett, har forsøkt å finne ut hvordan de best tolker de sanksjonene som er på plass. Det ville ha spart så mye tid og ressurser til Europas skattebetalere, inkludert meg selv, hvis de aktuelle regelverket hadde blitt utformet på en slik måte at både det offentlige og rettshåndhevende organer kunne forstå dem klart og presist, sier Andrey Yakunin etter å ha blitt gjort kjent med Høyesteretts avgjørelse. (samme endring som i scenarioet over)

Yakunin mener at målet med sanksjonene er helt klart; å svekke den russiske regjeringens evne til å føre krig i Ukraina.

-Det er viktig å tenke på lovens intensjon, spesielt når intensjonen til en viss grad kan være i strid med lovens bokstav. Jeg er overbevist om at det norske rettssystemet til slutt vil være enige i det grunnleggende budskapet jeg stadig gjentar: Det er ikke straffbart for en britisk (eller noen annen) mann/kvinne å fly en hobbydrone på Svalbard, fortsetter Yakunin.

-Dessverre vil det kreve enda mer tid og minst ett ytterligere rettsmøte til før sunn fornuft blir et etablert rettslig faktum – å fly en hobbydrone på Svalbard er ikke straffbart for en russisk-britisk statsborger. Inntil da forblir jeg dedikert til å bevise min uskyld i en domstol og å få rettferdighet – om og om igjen om nødvendig, fortsetter Yakunin.

- Vi vil nå forberede oss på en ny rettsrunde i tingretten dersom påtalemyndigheten opprettholder tiltalen, avslutter advokat John Christian Elden.

Priv. til red.:

Andrey Yakunin, og advokatene John Christian Elden og Bernt Heiberg, vil være tilgjengelig for intervjuer digitalt i ettermiddag. Det må avholdes digitalt da Yakunin for tiden er på reise. Ønske om intervju sendes til media@elden.no for å få tilsendt en Microsoft Teams lenke og tidspunkt.