Aktuelt

Extinction Rebellion aktivist frifunnet i Høyesterett

Bb82d532 c1dd 43e6 944a 12b26b7f402d w 1024 h 680

Publisert: 31.03.2023

Høyestrett har enstemmig frifunnet en klimaaktivist som ble bøtelagt for å ikke ha fjernet seg fra Regjeringskvartalet. Nå får vi håpe myndighetene lærer noe av dette og viktigheten av fredelig sivil ulydighet som en del av våre demokratiske prinsipper, sier advokat John Christian Elden i Elden Advokatfirma.

En demonstrant fra den globale klima- og miljøbevegelsen Extinction Rebellion ble i august 2021 pågrepet av politiet, innbrakt og holdt i politiarrest i om lag 6 timer og 40 minutter før hun ble løslatt etter å ha nektet å etterkomme politiets pålegg om å fjerne seg fra regjeringskvartalet. Hun ble ilagt et forelegg på 6 000 kroner som hun nektet å godta, og hun måtte møte i Oslo tingrett.

Demonstranten ble frifunnet i tingretten, men senere dømt i lagmansretten. Nå har Høyestrett kommet til at demonstranten verken burde vært frihetsberøvet eller bøtelagt av politiet.

Høyesterett vektlegger i sin dom at retten til å delta i fredelige forsamlinger og demonstrasjoner nyter et sterkt rettslig vern. Grunnlovsvernet er forutsatt å ha samme rekkevidde som de internasjonale konvensjonene Norge er bundet av, slik som den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen.

- Politiet var alt for ivrige, og foretok en ulovlig pågripelse av demonstranten fra Extinction Rebellion som aksjonerte i regjeringskvartalet. De skulle ikke vært strafforfulgt for ikke å fjerne seg, og Høyesterett har frifunnet dem, sier advokat John Christian Elden i Elden Advokatfirma som forsvarte demonstranten i Høyesterett.

– Høyesteretts dom er ganske omfattende og sier at det er en del av menneskerettighetene å utøve sivil ulydighet på denne måten, og at det var et menneskerettighetsbrudd å sette demonstranten på glattcelle i seks timer. forteller advokat John Christian Elden.

Relaterte artikler

Se alle artikler