Aktuelt

Elden Advokatfirma ber Høyesterett avklare vilkåret for oppnevnelse av bistandsadvokater

Cfafca6e 28ff 4be4 831c 699d3e01197a w 1024 h 680

Publisert: 26.08.2022

Fornærmede etter «SIAN-påkjørselen» i Oslo tidligere i sommer, er av Borgarting lagmannsrett nektet rett til oppnevnt bistandsadvokat. Samtidig har Borgarting lagmannsrett oppnevnt bistandsadvokater til de som fysisk var i nærheten under Oslo-skytingen uavhengig av om de ble skadet. Elden Advokatfirma anker avgjørelsene inn til Høyesterett.

- Borgarting lagmannsrett har i to likeartede saker benyttet to ulike kriterier for om det skal oppnevnes bistandsadvokat. Begge sakene er spesielle og de fornærmede har i begge saker et likt behov for advokatbistand. Derfor er det etter vårt syn nødvendig at Høyesterett ser nærmere på avgjørelsene, sier advokat Inger Zadig i Elden Advokatfirma.

Elden Advokatfirma har derfor på vegne av sine klienter i dag anket både Borgarting lagmannsretts nektelse av oppnevning i saken om «SIAN-påkjørselen» og oppnevnelsene for de som hverken ble truffet eller var i skuddlinjen etter Oslo-skytingen, til Høyesterett.