Aktuelt

Elden Advokatfirma befester sin posisjon som Norges største advokatfirma innen tvisteløsning og strafferett med 17 nye medarbeidere

C1c0a40e 50a2 49a7 a6f2 428a0548a53c w 1024 h 680

Publisert: 23.08.2022

Elden Advokatfirma befester sin posisjon som Norges største advokatfirma innen tvisteløsning og strafferett med 17 nye medarbeidere Denne høsten starter 14 nye advokatfullmektiger i Elden Advokatfirma fordelt på våre kontorer i Oslo, Sandefjord, Stavanger, Bergen og Tromsø. I tillegg har Elden Advokatfirma styrket seg med ytterligere 3 advokater, hvorav 1 ny partner.

- Elden Advokatfirma er inne i en spennende vekstfase hvor vi vokser både i antall advokater og geografisk tilstedeværelse., forteller managing partner i Elden Advokatfirma, advokat Anders Brosveet, og grunnlegger av selskapet, advokat John Christian Elden.

I Haugesund har advokat Werner Dagsland meldt overgang til Elden Advokatfirma fra Eurojuris, og kommer inn som ny partner i selskapet. Dagsland arbeider særlig med privat- og forretningsjuridisk tvisteløsning samt innen forvaltningsrettslige områder. Han har også særlig kompetanse innen maritim rett og EØS-regelverk.

Advokat Silje-Marie Wahl Blomkvist kommer til vårt Oslo-kontor fra BAHR hvor hun har vært siden 2017. Hun har særlig kompetanse innen finansieringsjuss og restruktureringsprosesser.

Advokat Anders Frydenberg begynner ved vårt Hamar-kontor. Frydenberg har lang erfaring som påtalejurist i politiet, og har siden 2013 vært selvstendig advokat.

Elden Advokatfirma skal fortsette veksten, særlig utenfor hovedstadsregionen, og ser aktivt etter nye medarbeidere over hele landet.

– Selv om vi nok er mest kjent for vårt fagmiljø innen strafferett og straffeprosess, utgjør andre sakstyper hoveddelen av selskapets virksomhet. Vi har store fagmiljø som arbeider både med ulike typer forvaltningsrett og privatrett, fortsetter Brosveet.

Han fremhever at Elden Advokatfirma er Norges største prosedyreadvokatmiljø, med 120 advokater og advokatfullmektiger som primært jobber med å føre saker for domstolene i alle typer sivile saker og straffesaker.

Elden Advokatfirma bistår både privatpersoner og virksomheter innen alle rettsområder, og særlig i saker for domstolene.

Firmaets grunnlegger, advokat John Christian Elden, er opptatt av at Elden Advokatfirma alltid skal være et advokatfirma som bistår mennesker når livet er som vanskeligst.

- Det ligger i prosedyreadvokatens rolle å hjelpe mennesker som har rett, til å også få rett. I vårt moderne samfunn der lover og regler styrer veldig mye er tilgang til effektiv advokathjelp veldig viktig for å sikre at enkeltmennesker og bedrifter får rett når de har rett. Der ligger vår misjon som firma, avslutter advokat John Christian Elden.

Nye advokatfullmektiger i Elden Advokatfirma AS:

Irja Bronx Karlstrøm (Sandefjord), Håvard Sørland (Sandefjord), Cornelie Pauline Stenumgaard Hvidsten (Oslo), Victoria Westrum (Oslo), Eva Fredrikke Bech (Oslo), Johannes Nyland (Oslo), Jonas Berge (Oslo), Armin Khoshnewiszadeh (Oslo), Kelly Solem-Young (Oslo), Terese Eldholm (Oslo), Marianne Takla (Stavanger), Siren Elise Finnvik (Stavanger), Sofie Blichfeldt Grøndahl (Bergen) og Johanne Grue Reiten (Tromsø)