Aktuelt

Dom fra Eidsivating lagmannsrett om budgivning ved boligkjøp

33c34221 8785 4193 b942 4f60bffe7b3a w 1024 h 680

Publisert: 29.01.2024

En boligkjøper ble saksøkt etter å ha forsøkt å trekke sitt bud på eiendommen, og nekte å overta eiendommen da boligselger aksepterte budet. Boligkjøper ble i lagmannsretten dømt til å dekke boligselgers tap og advokatutgifter med mer enn en halv million kroner.

- Lagmannsrettens dom fastslår at bud om kjøp av boligeiendom er bindende, og at det påhviler budgiver et stort ansvar å dokumentere tydelighet og eventuelle senere endringer etter at budet er inngitt, sier boligselgernes advokat, Alexander Behrang Mardazad i Elden Advokatfirma.

I den aktuelle saken hevdet budgiver at selgers megler hadde avvist budet ved å komme med et motbud da megler sonderte mulighetene for å få et høyere bud før akseptfristens utløp. Lagmannsretten fant det klart at tilbakemeldingene fra megler, hverken hver for seg eller samlet, kunne likestilles med et dispositivt og frigjørende avslag.

Da selger aksepterte budet, og kjøper ikke ville over ta boligen i tråd med budet, foretok selger et dekningssalg. Kjøper står da ansvarlig for de tap og merkostnader selger ble påført som følge av dette.

- Det å kjøpe en bolig er ofte blant de største økonomiske disposisjonene man i gjør i livet, og selv om det ofte er forbundet med tidspress, er det viktig at man er klar over det ansvaret man påtar seg ved å inngi et bud på en eiendom, sier advokat Alexander Behrang Mardazad i Elden Advokatfirma.