Aktuelt

19-åring frifunnet for voldtekt av Borgarting lagmannsrett

86e72dcc 56f1 4a27 9454 79bd2ffe3104 w 1024 h 680

Publisert: 05.06.2024

En 19-år gammel gutt som sto tiltalt for å ha voldtatt en jevnaldrende jente som hevdet å ha vært ute å av stand til å motsette seg er enstemmig frifunnet av Borgarting lagmannsrett. - Frifinnelsen sender et klart signal om at rettssystemet vårt fungerer som det skal, ved å beskytte uskyldige og sikre at ingen blir urettmessig dømt, sier advokat Morten Andreassen i Elden Advokatfirma som forsvarte 19-åringen.

Det var høsten 2022 at tiltalte og fornærmede traff hverandre på et utested i Oslo. Kort tid etter at de traff hverandre på utestedet hadde de samleie på stedets toalett. I etterkant av samleiet hevdet fornærmede at hun har ute av stand til å motsette seg samleiet. Tiltalte har hele tiden hevdet at det var fornærmede som innledet kontakten og at samleiet var frivillig.  Vitner beskrev i retten at tiltalte og fornærmede ble observert flørtende og kyssende på vei inn på toalettet.

I en dom avsagt nylig opprettholdt Borgarting lagmannsrett frifinnelsen av 19-åringen fra tingretten. Lagmannsretten fant det ikke bevisst at fornærmede i saken har vært ute av stand til å motsette seg den seksuelle omgangen, og har dermed frifunnet vår klient for straffeansvar.

- Både tingretten og lagmannsretten har her fastslått at det ikke er straffbart å ha samleie med berusede personer eller personer som ikke husker noe i ettertid. Det at man angrer på å ha hatt samleie på et bartoalett skal ikke repareres i rettssal på bekostning av en annen persons liv, sier advokat Morten Andreassen i en kommentar til dommen.

Da saken ble behandlet i tingretten ble 19-åringen frifunnet for straffeansvar, men dømt til å betale oppreisningserstatning med 240.000 kroner. Lagmannsretten kom til motsatte konklusjon, og fant ikke at det forelå klar sannsynlighetsovervekt for at vår klients handlinger ga grunnlag for oppreisningserstatning.

- Å frifinnes for straff, men dømmes til å betale erstatning, i en så alvorlig sak som dette oppleves ikke i praksis som en frifinnelse. At lagmannsretten nå kort og konsist fastslår at det ikke er funnet bevist at min klient har gjort seg skyldig i voldtekt og følgelig skal han heller ikke dømmes til å betale erstatning, sier advokat Morten Andreassen i Elden Advokatfirma.