Strafferett for næringslivet

Advokatfirmaet Elden DA er et av landets ledende prosedyrefirmaer. Vår avdeling med advokater som arbeider med strafferett for næringslivet er blant landets største.

Avdelingens advokater har betydelig erfaring med komplekse saker vedrørende økonomisk kriminalitet. Vi bistår både offentlige og private foretak og enkeltpersoner som straffeforfølges. Vi gir også bistand i saker der selskaper er utsatt for økonomisk kriminalitet.

Avdelingen for strafferett for næringslivet gir juridisk og strategisk bistand på sakens ulike stadier, herunder i forbindelse med granskninger og kontrollhøringer, og vi fører saker i alle rettsinstanser.

Våre oppdragsgivere trekker veksler på erfarne strafferettsadvokater, som også har forretningsjuridisk kompetanse og erfaring med krisekommunikasjon. I større saker arbeider vi i team, tilpasset oppdragsgivers behov og sakens kompleksitet.

For nærmere informasjon, kontakt:

  • Advokat John Christian Elden
  • Advokat Anders Brosveet
  • Advokat Thomas Berge
  • Advokat Nadia Christina Hall
  • Advokat Astri Aas-Hansen
  • Advokat Håkon Juell Hassel
  • Advokat Kim Ellertsen
  • Advokat Rasmus D. Woxholt
  • Tips en venn om denne siden