Strafferett

Siden firmaet ble etablert har vi håndtert et meget stort antall straffesaker innenfor alle deler av fagfeltet. Dette innebærer rådgivning og juridisk bistand helt fra saken starter og inntil den er ferdig behandlet av alle domstols-instansene dersom dette er nødvendig.

Vi har også i en rekke saker vært bistandsadvokater for fornærmede i straffesaker.

Vi er et av norges største advokatkontor innen strafferett.

Medarbeidere i faggruppen:
Alle medarbeiderne i firmaet har erfaring med straffesaker, idet dette er et av firmaets hovedområder.

Enkelte av advokatene har likevel spesialisert seg på særskilte områder innen straffefeltet.

Generelle straffesaker:

 • Advokat John Christian Elden
 • Advokat Karen Forbrigd
 • Advokat Eric Lindset
 • Advokat Anders Brosveet
 • Advokat Thomas Berge
 • Advokat Thomas Randby
 • Advokat Bjørn Rudjord
 • Advokat Nadia Christina Hall
 • Advokat Astri Aas-Hansen
 • Advokat Arild Holden
 • Advokat Henrik Bliksrud
 • Advokat Gunhild Bergan
 • Advokat Lars Christian Sunde
 • Advokat Siv Hallgren
 • Advokat Håkon Juell Hassel
 • Advokat Solveig Høgtun
 • Advokat Sidsel Katralen
 • Advokat Bengt Haadem Hoff
 • Advokat Gøran Møller Christiansen
 • Advokat Per Magne Kristiansen
 • Advokat Hugo Rolf Hansen
 • Advokat Max Henrik Jespersen
 • Advokat Sindre Reimers Rising
 • Advokat Christian C. F. Johansen
 • Advokat Eldbjørg Håkonsen Martinsen
 • Advokat Anders Løvlie
 • Advokat Sol Elden
 • Advokat Marion Haaland
 • Advokat Linda Ellefsen Eide
 • Alle våre advokatfullmektiger

  Økonomiske straffesaker:

 • Advokat John Christian Elden
 • Advokat Anders Brosveet
 • Advokat Thomas Berge
 • Advokat Thomas Randby
 • Advokat Nadia Christina Hall
 • Advokat Gunhild Bergan
 • Advokat Lars Christian Sunde
 • Advokat Gøran Møller Christiansen
 • Advokat Hugo Rolf Hansen
 • Advokat Sindre Reimers Rising
 • Advokat Tony Vangen
 • Advokat Christian C. F. Johansen

  Datakriminalitet:

 • Advokat Thomas Berge

  Relaterte filer:

 • Barnepornografi på Internett - fokus på rettspraksis.pdf
 • Elektronisk dokumentfalsk.pdf
 • Foredrag om jury-ordningen.doc
 • Fornærmedes erstatningskrav ved frifinnende straffedom.doc
 • Forsvarerrollen i strafferetten.doc
 • Høringsuttalelse ang våpen.doc
 • Høringsuttalelse anonyme vitner.doc
 • Materialsamling - varetektsfengsling med isolasjon.pdf
 • Notat - varetektsfengsling med isolasjon.pdf
 • Påvirket_i_veitrafikklovens_forstand.pdf
 • Varetektsfradrag_ved_politiarrest.pdf

 • Tips en venn om denne siden