Prosedyre og tvisteløsning

Advokatfirmaet Elden DA er bygget opp med prosedyre for domstolene som kjernen i vår virksomhet. Det alt overveiende av de oppdrag vi håndterer, er derfor knyttet til bistand i rettssaker (sivile så vel som straffesaker), eller saker der det er tvister som i ytterste konsekvens må løses av domstolene.

Vår erfaring er at nær kjennskap til de virkemidler og muligheter som står til disposisjon dersom en sak må settes på spissen gjennom rettslig behandling, er sentral for å kunne gi best mulig bistand også i den utenrettslige fasen. Dette gjelder både overfor en sivil motpart, som overfor politi og påtalemyndighet.

Vi ser på prosedyre som en egen spesialitet, og legger derfor stor vekt på å ha spesialisert fagkompetanse både innenfor sivil- og straffeprosess.

Alle advokater og advokatfullmektiger i firmaet har omfattende erfaring fra prosedyreoppdrag for domstolene.

Se under de enkelte medarbeiderne for nærmere informasjon om deres fagfelter.

Tips en venn om denne siden