REGJERINGSUTVALG MED ELDEN-ADVOKAT


Advokat Cecilia Dinardi er av regjeringen oppnevnt til utvalg som skal se på lovene som gjelder negativ sosial kontroll.Utvalget skal utrede de juridiske problemstillingene i saker som gjelder negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og psykisk vold.

regjeringen.no

Del denne saken Twitter Facebook E-post