ELDEN-ADVOKAT I EKSPERTUTVALG FOR BARNEVERNET


Advokat Ingrid Lauvås er i dag oppnevnt som medlem i ekspertutvalget for å bedre kvalitet og rettssikkerheten i barnevernet.Utvalget skal vurdere rettssikkerheten i ulike faser i arbeidet til barnevernet, og hvordan barnevernet kan sørge for bedre kvalitet og rettssikkerhet i de mest alvorlige og sammensatte sakene. Utvalget skal videre vurdere hvordan tilbudet til barna som treng mest oppfølgning i barnevernet, bør innrettes.

 

Utvalget har oppstart i mai 2021, og skal levere utredningen 18 måneder etter oppstart.

Se mer:

Regjeringen.no

Del denne saken Twitter Facebook E-post