RUSS 2020 - LANDSTREFF


Orientering til russ 2020 som har henvendt seg for bistand til refusjon av forskuddsbetalte billetter til Landstreff 2020.Advokatfirmaet Eldens stavangerkontor har fått en rekke henvendelser fra kjøpere av billetter til russens Landstreff 2020 i forbindelse med at arrangementet er avlyst og arrangøren har avslått å refundere forskuddsbetalt kjøpesum for billettene.

 

Vi konstaterer at billettkjøperne har fullt krav på tilbakebetaling, også i en situasjon der det foreligger tvingende omstendigheter som hindrer gjennomføring av arrangementet, såkalt «force majeure». Dette fordi slike omstendigheter kun kan frita arrangøren fra plikten til å levere sin tjeneste og plikten til erstatning. Så lenge de ikke leverer sin tjeneste, kan de under ingen omstendighet kreve kjøpesummen betalt. Det gjelder uavhengig av om kjøpesummen er forskuddsbetalt.

 

Vi peker imidlertid på at kjøperne i de fleste – om ikke alle – tilfeller vil ha krav på refusjon gjennom den bank(kortutsteder som kjøpesummen er betalt gjennom. Derfor råder vi de som har henvendt seg til først å kontakte bank/kortutsteder samt sende en klage til Forbrukerrådet. Mest sannsynlig vil dette være tilstrekkelig til å få refundert pengene, og da uten å pådra kostnader til advokat / søksmål.

Se notatet vårt her.

2020 04 02 Notat

Del denne saken Twitter Facebook E-post