HØYESTERETT OM ADVOKATERS TAUSHETSPLIKT


Høyesterett avgjorde nylig en viktig prinsippsak om advokaters taushetsplikt og rekkevidden av klientens beskyttelse mot at politiet kan få innsyn i opplysninger i advokaters arkiver.#generellstrafferett

Avgjørelsen gjaldt en sak der en tidligere advokat er under etterforskning for påstått straffbare forhold. Politiet argumenterte med at alle opplysninger en advokat har sendt fra seg til tredjepart – for eksempel et offentlig organ, en domstol eller en motpart – ikke lenger skulle anses vernet av taushetsplikten fordi klienten da måtte anses å ha samtykket til at taushetsplikten ikke skulle gjelde for de opplysningene som var sendt.

 

Høyesterett slo fast at et samtykke til å bruke opplysninger klienten har betrodd advokaten til gjennomføringen av advokatoppdraget – typisk å sende de til motpart, forvaltningsorgan eller domstol – ikke innebærer noen generell opphevelse av taushetsplikten. I den grad opplysningene er undergitt et mindre strengt taushetspliktregime hos mottaker av opplysningene, må politiet eventuelt henvende seg dit for å innhente kopier.

 

Saken ble prosedert i Høyesterett av advokatene Kim Ellertsen og Anders Brosveet.

Les Høyesteretts avgjørelse her

Del denne saken Twitter Facebook E-post