LOVEN GJELDER OGSÅ FOR JUSTISDEPARTEMENTET


Sivilombudsmannen har felt Justisdepartementet i en sak om rett til innsyn i opplysninger anlagt av en nordmann som satt fengslet i Pakistan.#generellstrafferett

Nordmannen ble fengslet etter påstander fra norske myndigheter, og han ønsker å komme til bunns i hva som lå bak arrestasjonen.


Mannen bistås av advokat John Christian Elden

dagbladet.no

Del denne saken Twitter Facebook E-post