KUNSTNER BENÅDET


Billedkunstneren som i 2014 ble dømt til 20 måneders fengsel for skattesvik, er benådet av Kongen i statsråd.Etter at Justisdepartementet i 2016 avslo søknaden, ble det klaget til Kongen, som i september i år tok klagen til følge.

Advokat John Christian Elden har bistått kunstneren i straffesaken og benådningsprosessen

nrk.no
dn.no

Del denne saken Twitter Facebook E-post