FRIFUNNET FOR ANKLAGER OM ØKONOMISK UTROSKAP OG DOKUMENTFALSK


En tidligere bankansatt stod tiltalt for 20 tilfeller av utroskap av verdier for til sammen 25 millioner kroner, og for forfalskning av dokumenter.Påtalemyndigheten mente at mannen skulle ha innvilget urettmessige lån blant annet ved hjelp av falske underlagsdokumenter.


Ved Eidsivating lagmannsretts dom 19.12.2016 ble mannen frifunnet på alle punkter. Påtalemyndigheten anket saken til Høyesterett, men trakk anken.

Ved Høyesteretts hevingskjennelse 09.06.2017 er frifinnelsen rettskraftig.


Tiltalte ble bistått av advokat Lars Christian Sunde i advokatfirmaet Elden DA.

nrk.no

Del denne saken Twitter Facebook E-post