FORRETNINGSMANN FRIFUNNET FOR ERSTATNINGSKRAV


Retten slo fast at eventuelt krav ville være foreldet og uansett ikke var dokumentert.#erstatningsrett #kontraktsrett #prosedyre

Krav var fremmet av medinvestor i et privat aksjeselskap mot den andre stifteren (vår klient).


Advokatfirmaet Eldens klient kunne ikke holdes ansvarlig både fordi retten fant at kravet ikke var dokumentert. I tillegg ville kravet uansett være foreldet fordi den erstatningen som ble påstått kunne vært fremsatt og dokumentert mer enn tre år før saksanlegg.

Kravene var også fremmet i forbindelse med en politianmeldelse fra medinvestoren, men denne hadde ikke overholdt reglene for fristavbrudd i forbindelse med straffesak, som stort sett heller ikke ført frem.

Advokat Bjørn Kvernberg ved vårt Stavanger-kontor bistod klienten.


Del denne saken Twitter Facebook E-post