Advokatfullmektig Stavanger

Advokatfirmaet Elden DA søker advokatfullmektig til avdelingen i Stavanger.

Arbeidsområdet vil være allsidig, med hovedvekt på:
• Klientoppfølging og prosedyre i mindre straffesaker samt i forbindelse med varetektsfengslinger og andre tvangsmidler
• Utenrettslig tvistehåndtering innen de fleste privatrettslige disipliner, samt sivile prosessoppdrag for domstolene
• Utredningsbistand og klientoppfølging for de øvrige advokatene

Den som ansettes vil få omfattende prosedyreerfaring. I forbindelse med at vi i stor grad arbeider faglig på tvers av avdelingskontorene, vil det bli gode muligheter for faglig utveksling med advokater fra alle firmaets kontorer, herunder også deltakelse i forbindelse med saksforberedelse og prosedyre i Høyesterett.

Det må påregnes ikke ubetydelig reisevirksomhet, samt en del overtidsarbeid i forbindelse med prosedyreoppdrag.

Arbeidssted er vårt kontor i Stavanger sentrum. Vi flytter inn i moderne og funksjonelle lokaler i Haakon VIIs gate 7.

Lønnsbetingelser etter nærmere avtale. Vi dekker deltakelse på advokatkurset.

Vi søker kandidater med solide juridiske kunnskaper, og i tillegg er sosiale evner mht. klientkontakt, samt skriftlig og muntlig fremstillingsevne (prosedyre) vesentlige faktorer vi leter etter. Erfaring fra studentrettshjelpstiltak, foreningsvirksomhet o.l. vil bli vektlagt.

Årets kandidater er velkomne til å søke.

Søknad med karakterutskrifter og CV sendes soknad@elden.no

Søknadene vil bli vurdert fortløpende. Søkere må være forberedt på å møte til intervju i Oslo.

Spørsmål om stillingen kan rettes til Nils Jørgen Holter, på telefon 21 61 13 16.

Tips en venn om denne siden