Terese Eriksen Eldholm arbeider særlig med arbeidsrett, fast eiendom og kontraktsrett. Hun har prosedyreerfaring fra et bredt spekter av sivile tvister.

Oslo

Kontakt

21 61 13 65

46 85 19 15

t.e.eldholm@elden.no

Kompetanse

Eldholm har tidligere være ansatt i Advokatfirmaet Magnus Legal. Derfra har hun med seg erfaring fra forretningsjussen, knyttet opp mot både nasjonale og internasjonale klienter.


Som student bisto hun klienter med behov for juridisk bistand som saksbehandler i Jussformidlingen. Hun ble ferdig uteksaminert i 2020 og fikk advokatbevilling i 2023.

Arbeidserfaring


2023 -
Advokat, Elden Advokatfirma
2022 - 2023
Advokatfullmektig, Elden Advokatfirma
2020 - 2022
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Magnus Legal

Utdanning


2020
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen