Advokatfullmektig Silje Juul arbeider innenfor alle rettsområder, med hovedvekt på straffesaker og psykisk helsevern.

Bergen

Kontakt

55 60 70 94

91 36 78 85

s.k.juul@elden.no

Juul ble uteksaminert fra Universitetet i Bergen med en mastergrad i rettsvitenskap i 2020. Hun har tidligere arbeidet i Kriminalomsorgen og vært arbeidsgruppeleder ved Det juridiske fakultet i Bergen.

Utdanning


2020
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen