Sidsel Katralen er advokat på våre kontorer i Oslo og Gol.

Gol, Oslo

Kontakt

21 61 13 72

92 42 60 95

sidsel.katralen@elden.no

Hun er fast forsvarer i Hallingdal tingrett og Borgarting lagmannsrett.