Paul Joakim Sandøy er for tiden i permisjon som dommerfullmektig.

Oslo

Kontakt

21 61 13 82

95 92 73 18

p.j.sandoy@elden.no

Utdanning


2016
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen