Advokat Oscar Bjøntegaard Wisting arbeider hovedsakelig med utlendingsrett og strafferett. Han har også erfaring med alminnelig forvaltningsrett, barnerett og alminnelig kontraktsrett.

Oslo

Kontakt

21 61 13 06

46 89 08 97

o.b.wisting@elden.no

Kompetanse

Wisting har vunnet en rekke saker mot Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) og har omfattende erfaring med å bistå i utlendingsrettslige spørsmål. Han har prosedert en rekke straffesaker – både i tingretten og lagmannsretten.


Wisting begynte som advokatfullmektig i Elden Advokatfirma etter å ha fullført sin mastergrad i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo høsten 2020. I masteravhandlingen sin kritiserer han norske domstoler for å legge for liten vekt på barns interesser i utvisningssaker. Avhandlingen hans er referert til i utredningen «Terskelen for utvisning i saker som berører barn», som ble avgitt til Justis- og beredskapsdepartementet i januar 2022.

Arbeidserfaring


2023 -
Advokat, Elden Advokatfirma
2021 - 2023
Advokatfullmektig, Elden Advokatfirma
2020 - 2020
Sekretær i doms- og sanksjonsutvalget, Norges Fotballforbund
2020 - 2020
Trainee, Elden Advokatfirma
2019 - 2020
Studentmedarbeider, Elden Advokatfirma
2019 - 2019
Trainee, DLA Piper

Utdanning


2020
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo