Hun arbeider både som forsvarer og bistandsadvokat i straffesaker, og har bistått i større og komplekse saker som omfatter vold, sedelighet, narkotika og vinning. I sivile saker jobber hun blant annet med erstatningsrett, utlendingsrett, generell forvaltningsrett, barnefordeling og barnevern.

Oslo

Kontakt

21 61 13 66

95 77 28 56

mojdeh.allahpour@elden.no

Kompetanse

Mojdeh Allahpour tok master i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø i 2019 og fikk advokatbevilling i 2021. I tillegg til norsk behersker Allahpour engelsk og kurdisk.

Mojdeh er for øyeblikket utleid.

Arbeidserfaring


2021 -
Advokat, Elden Advokatfirma
2019 - 2021
Advokatfullmektig, Elden Advokatfirma

Utdanning


2019
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Tromsø