Mette-Julie Sundby er for tiden i permisjon.

Oslo

Kontakt

21 61 13 32

95 16 77 45

mette-julie.sundby@elden.no

Utdanning


2007
Cand.jur., Universitetet i Oslo
2003
Kriminologi (grunnfag)