Advokat Kristian Gjendemsjø arbeider med økonomisk strafferett samt sivilrettslig prosedyre og tvisteløsning, herunder særlig kontrakts- og erstatningsrettslige spørsmål.

Oslo

Kontakt

21 61 13 05

48 14 82 48

kristian.gjendemsjo@elden.no

Kompetanse

Som tidligere dommerfullmektig har Gjendemsjø betydelig erfaring med rettergang innenfor en rekke ulike rettsområder. Han har vært forsvarer i flere omfattende økonomiske straffesaker knyttet til blant annet verdipapirhandel og skatt.

Gjendemsjø ble uteksaminert ved Universitetet i Bergen i 2017 og fikk advokatbevilling i 2019.

Arbeidserfaring


2021 -
Advokat & Partner, Elden Advokatfirma
2019 - 2021
Dommerfullmektig, Aust-Agder tingrett
2017 - 2018
Advokatfullmektig, Elden Advokatfirma

Utdanning


2017
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
2017
Exchange program, Bond University

Verv


2023 -
Medlem av representantskapet i Advokatforeningen