Hanna Aronsen er for tiden i permisjon.

Oslo

Kontakt

21 61 13 45

95 06 02 68

hanna.aronsen@elden.no

Utdanning


2018
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Tromsø