Advokatfullmektig Håvard Sørland jobber ved vårt kontor i Sandefjord. Håvard jobber med både strafferettslige og sivile saker.

Sandefjord

Kontakt

33 50 38 75

48 11 66 49

havard.sorland@elden.no

Sørland ble uteksaminert fra Universitetet i Bergen i 2022 etter et år som saksbehandler i Jussfomidlingen. I Jussformidlingen jobbet Håvard i hovedsak med trygderett og arbeidsrett.

Utdanning


2022
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen