Advokat Gøran Møller-Christiansen har særlig kompetanse innen generell strafferett med hovedvekt på økonomiske straffesaker og narkotikakriminalitet. Han har vært forsvarer i flere av de største straffesakene i Norge.

Oslo

Kontakt

21 61 13 33

94 40 33 48

g.m.christiansen@elden.no

Kompetanse

Han har også kompetanse med saker innenfor tvisteløsning, generell prosedyre, erstatningsrett og barnevern.

Møller-Christiansen har vært i Elden Advokatfirma siden 2009 og vært partner siden 2013.

Arbeidserfaring


2013 -
Partner, Elden Advokatfirma
2011 -
Advokat, Elden Advokatfirma
2009 - 2011
Advokatfullmektig, Elden Advokatfirma

Utdanning


2008
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
2005
Studier i menneskerettigheter og organisert kriminalitet, Erasmus University Rotterdam