Fredrik Vingsnes er saksbehandler ved vårt kontor i Bergen.

Bergen

Kontakt

55 60 78 54

41 41 28 22

fredrik.vingsnes@elden.no

Utdanning


2021
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen