Advokat Cecilia Dinari arbeider med prosedyre i sivile saker og straffesaker.

Oslo

Kontakt

21 61 13 43

47 81 16 46

cecilia.dinardi@elden.no

Som spesialfelt har hun barnevern og andre saker som omhandler barn. Hun begynte i firmaet i 2013.

Utdanning


2013
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo