Forvaltningsrett

Faggruppen for forvaltningsrett håndterer et bredt spekter av saker hvor det offentlige er motpart.

De fleste offentlige organer er for eksempel bundet av forvaltningslovens saksbehandlingsregler, som gir en rekke føringer på hvordan saker skal behandles.

Vi håndterer også mange saker innenfor universitets- og høyskolefeltet, feks etter påstand om fusk, utvisningssaker og annet. I en stor del av oppdragene innenfor området bidrar vår bistand til at saken løses utenfor domstolene.

Medarbeidere i faggruppen:

  • Advokat John Christian Elden
  • Advokat Thomas Berge
  • Advokat Anders Løvlie
  • Advokat Tony Vangen
  • Advokatfullmektig Martin N. Richardsen
  • Tips en venn om denne siden