Familierett

Flere medarbeidere i firmaet har spesialisert seg på å yte juridisk bistand innenfor familieretts-spørsmål.

Blant feltene som håndteres inngår blant annet barnefordelingssaker samt skilsmisse og opphør av samboerskap. Videre utgjør rene samværssaker også en del av oppgavene innenfor området.

Advokatene i faggruppen har betydelig prosedyreerfaring, og kan derfor yte bistand av høy faglig kvalitetet både utenrettslig og innenfor domstolene.

Medarbeidere i faggruppen:

 • Advokat Karen Forbrigd
 • Advokat Nadia Christina Hall
 • Advokat Henrik Bliksrud
 • Advokat Gunhild Bergan
 • Advokat Siv Hallgren
 • Advokat Sidsel Katralen
 • Advokat Sol Elden
 • Advokat Linda Ellefsen Eide
 • Advokatfullmektig Ida Andenæs
 • Advokatfullmektig Marte Greftegreff Nøstberg
 • Advokatfullmektig Hilde Wiig Nicolaysen
 • Tips en venn om denne siden