Erstatningsrett

Advokatfirmaet Elden DA har solid erfaring innenfor erstatningsrett. Firmaet har etablert en egen faggruppe av advokater som har spesialisert seg på å yte juridisk bistand i erstatnings- og forsikringssaker.

Advokatene i erstatningsgruppen har erfaring med alle typer personskadeoppgjør påført ved ulykke eller på annen måte.

Advokatbistand og rådgivning gis i alle typer problemstillinger innenfor erstatningsrett. Dette gjelder også bistandsoppdrag og erstatningssaker som springer ut av straffesaker. Vi legger vekt på et høyt faglig nivå innenfor erstatningsretten og advokatene i firmaet oppdaterer seg jevnlig og har således bred kompetanse innenfor fagfeltet.

Advokat Nadia Christina Hall er leder for firmaets erstatningsrettsgruppe. Hun koordinerer alt arbeid av erstatningsrettslig karakter, herunder den daglige saksbehandling og erstatningsfaglig kompetanseutvikling.

Vi benytter programmer fra ejus (www.ejus.no) for å beregne korrekt erstatning for våre klienter.

En stor del av oppdragene gjelder tvisteløsning og prosedyreoppdrag og samtlige advokater i firmaet har betydelig prosedyreerfaring.

De fleste advokatene i faggruppen var bistandsadvokater for et betydelig antall klienter under straffesaken og i erstatningsoppgjøret etter terrorhandlingene 22. juli 2011. Siv Hallgren var koordinerende bistandsadvokat og Nadia Christina Hall satt i pilotsaksgruppen som prosederte pilotsakene for Erstatningsnemnda.

Medarbeidere i faggruppen for erstatningsrett:

  • Advokat Nadia Christina Hall
  • Advokat Siv Hallgren
  • Advokat Gunhild Bergan
  • Advokat Max Henrik Jespersen
  • Advokatfullmektig Martin N. Richardsen
  • Tips en venn om denne siden