Eiendomstvister

En rekke tvistesaker springer ut av fast eiendom, og flere medarbeidere i firmaet har erfaring med denne typen saker.

Sakene kan feks dreie seg om mangler etter kjøp av eiendom, hvor feil i arealberegningen eller fuktskader ofte går igjen.

Også husleietvister, enten på vegne av eieren av eiendommen eller på vegne av leietakeren er blant sakene vi har behandlet.

Oppdragene innenfor dette fagfeltet gjelder hovedsaklig tvisteløsning og prosedyreoppdrag. Likevel kan vi også bistå med utarbeidelse eller rådgivning før tvist er oppstått, for eksempel i forbindelse med inngåelse av leiekontrakter.

Siden vi har erfaring med tvistespørsmålene som kan oppstå i etterkant, er det ofte en god forsikring å benytte advokat allerede på dette stadiet.

Medarbeidere i faggruppen:

  • Advokat Anders Brosveet
  • Advokat Thomas Berge
  • Advokat Håkon Juell Hassel
  • Advokat Sindre Reimers Rising
  • Advokat Tony Vangen
  • Advokat Christian C. F. Johansen
  • Tips en venn om denne siden